Civilná maska

  • Civil Mask

    Civilná maska

    1. Nízky dýchací odpor, žiadny zápach, žiadne podráždenie.
    2. PFE (filtračná účinnosť neolejových častíc) ≥ 30%
    3. Zabráňte znečisteniu spôsobenému baktériami, prachom, striekajúcimi tekutinami a kvapkami.